To Jober.gr είναι μια δωρεάν δικτυακή υπηρεσία με στόχο την αναζήτηση εργασίας και την προβολή αγγελιών αναζήτησης προσωπικού. Συνεχίστε καταχωρώντας τις αγγελίες, θέσεις εργασίας ΔΩΡΕΑΝ
Αρχική Rss News Καταχώρηση νέας αγγελίας
Όλες οι θέσεις Όλες οι εταιρίες Διαφημιστείτε Επικοινωνία Σχετικά
Αυτή η δουλειά έχει αναρτηθεί πάνω από 40 μέρες πριν ...
0

αιτούντες

Full-time Μηχανολόγος Συντηρητής Εργοστασίου/Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης

εταιρεία: VA.STE.ECO.EVOLUTION περιοχή Χαλκίδα

Όμιλος εταιριών που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα Ανακύκλωσης, ζητεί να εντάξει στο προσωπικό της,

Μηχανολόγο Συντηρητή Εργοστασίου/Προϊστάμενο Τμήματος Συντήρησης

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΑΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών ή συναφές
• Πτυχίο συντηρητή Γ’ ή πρακτική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικών
εγκαταστάσεων τουλάχιστον 3 χρόνια
• Ηλικία μέχρι 45 ετών
• Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.
• Άριστη ανάγνωση μηχανολογικού σχεδίου
• Άριστη γνώση Η/Υ.
• Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες.
• Άτομο δημιουργικό, υπεύθυνο, με πάθος για δουλειά, αναλυτική σκέψη και
προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Η΄Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ :
• Είναι υπεύθυνος για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, την Συντήρηση και επισκευή όλων των μηχανημάτων και γραμμών παραγωγής - Διεξαγωγή προληπτικών και διορθωτικών εργασιών συντήρησης
• Ελέγχει καθημερινά , συντηρεί και αξιολογεί την αξιοπιστία των βιομηχανικών μηχανών των γραμμών παραγωγής.
• Εμπλέκεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οργανώνει τακτική προληπτική συντήρηση αλλά και καθορίζει πλάνο συντήρησης και ετήσιο προϋπολογισμό
• Σχεδιάζει τη διάθεση πόρων, προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικά τις καθημερινές δραστηριότητες συντήρησης του στόλου των οχημάτων της εταιρείας - παρέχει καθοδήγηση και κατεύθυνση προς τους συνεργάτες που ασχολούνται με δραστηριότητες συντήρησης, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι στόχοι, το προβλεπόμενο κόστος και τα χρονοδιαγράμματα.
• Σπεύδει σε περίπτωση βλάβης φροντίζοντας για την αποκατάστασή της σε εύλογο χρόνο ώστε να μην παρακωλύεται η ροή της παραγωγικής διαδικασίας.
• Είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τα εγχειρίδια Λειτουργίας & Συντήρησης του εργοστασίου, καθώς και για τη συμμόρφωση των εγγράφων με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας.
• Βρίσκεται σε άρρηκτη συνεργασία με τον Διευθυντή Παραγωγής της μονάδας για την από κοινού άμεση επίλυση προβλημάτων δυσλειτουργίας και αντιμετώπισης βλαβών.
• Εφαρμόζει την αναζήτηση ανταλλακτικών και εξοπλισμού παραγωγής / οχημάτων καθώς και εναλλακτικών λύσεων.
• Εκδίδει καθημερινά αναφορές τεχνικών θεμάτων με KPI’s που αφορούν τη συντήρηση και κάνει reporting των δεικτών βάση απαιτήσεων της Διοίκησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:
• Σταθερή απασχόληση
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (αναλόγως προσόντων και εμπειρίας)
• Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία
e-mail: info@siakandaris.gr
FAX: 2262057956
http://siakandaris.gr

Google Ads


επιστρέψτε στην αρχική σελίδα
Είναι μη έγκυρη αυτή η θέση; Αναφέρετέ το!   
Συστήστε σε ένα φίλο
Δημοσιεύτηκε: 22 Jun 2016
Προβολές: 2198 φορές